anąkart

aną̃kart prv. Aną̃kart nespė́jome bai̇̃gti pókalbio.

.

Look at other dictionaries:

  • anąkart — aną̃kart adv. K, Grž aną kartą: Ir aną̃kart nieko nebuvo namie, ir šįkart nieko nėra Kp. Aną̃kart nuvažiavau Rmš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anančės — ×anañčės (hibr.) adv. anąkart: Anañčės ans jį sumušė J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ananžyg — anañžyg adv. anąkart: Anañžyg buvo paroda Šilutė[je] Vn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anaure — 1 anaurè adv. tada, anąkart, kadaise: Anaurè kai nuėjau pas kaimyną, kad pradėjo lyti! Šd. Anaurè buvau atėjęs pas jūsų J. Anaurè buvo gražių dienų Pš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anuniais — anùniais adv. anąkart, anksčiau: Anùniais tu kiteip sakei Vvr. Anùniais ana ten buvo nuejusi Prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anuokart — anuõkart adv. Lkv anąkart, anuo kartu: Tuõkart, anuõkart ne viskas buvo aišku J.Jabl. Anuõkart taip dirbova vedu J. Anuõkart dovanojau, šiuokart kažin ar beteks dovanot Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anuočės — ×anuõčės (hibr.) adv. K anąkart; kitkart, kitados: Anuõčės mačiau jį einant Rk. Anuočės tau sakiau J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anąmet — aną̃met adv., anąmẽt aną metą, anąkart: Aną̃met dar buvau susitikęs jį – toks suvargęs Skr. Ar tai ta obelis jau tokia didelė, kur anąmẽt pasodinau? Šk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apyverksnis — apyverksnis, ė adj. (1) kone verkiantis: Žiūrėk, jau ir apyverksnis Rm. Tai jau griaudingos širdelės vaikas – vis apyverksnis Srv. Ji anąkart visą dieną apyverksnė buvo Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsaitė — ãtsaitė sf. (1), atsaitė̃ (3b) 1. atsija: Anąkart, man važiuojant, nutrūko ãtsaitė, ir vos į griovį neišvirtau Akm. Atsaitė̃ nusikabino Krkl. Ratų ienos su atsaitė̃m Vkš. Ištempė jų rankas ir kojas tarp medžių it atsaites M.Valanč. 2. geležis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.